Đầu trang

INFOGRAPHIC: EVN THỰC HIỆN GIẢM GIÁ ĐIỆN, TIỀN ĐIỆN ĐỢT 5
Trên tinh thần tích cực chung tay cùng cả nước phòng chống dịch COVID-19 và góp phần chia sẻ với những khó khăn của khách hàng sử dụng điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương thực hiện việc giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 5.
Chi tiết...
EVN THỰC HIỆN GIẢM GIÁ ĐIỆN, GIẢM TIỀN ĐIỆN ĐỢT 4 CHO CÁC KHÁCH HÀNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH BỆNH COVID-19
Trên tinh thần tích cực chung tay cùng cả nước phòng chống dịch COVID-19, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã chủ động báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương cho phép thực hiện việc giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 4.
Chi tiết...
INFOGRAPHIC: EVN THỰC HIỆN GIẢM GIÁ ĐIỆN, GIẢM TIỀN ĐIỆN LẦN 3 CHO CÁC KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH BỆNH COVID-19
Xem chi tiết văn bản 3163/BCT-ĐTĐL V/v hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 3.
Chi tiết...
EVNSPC: Gấp rút hoàn thành đúng tiến độ hỗ trợ giảm tiền điện (đợt 2) cho khách hàng do dịch Covid-19
Thực hiện theo Công văn số 9764/BCT-ĐTĐL ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 2, dự kiến hơn 7,5 triệu khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) sẽ nhận được hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện trong ba (03) tháng tại các kỳ hóa đơn tháng 10, tháng 11, tháng 12 năm 2020 theo đúng đối tượng được hỗ trợ theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Công Thương.
Chi tiết...
CÔNG VĂN SỐ 9764/BCT-ĐTĐL CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG V/V HỖ TRỢ GIẢM GIÁ ĐIỆN, GIẢM TIỀN ĐIỆN CHO KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN BỊ ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19 ĐỢT 2
Xem chi tiết Công văn số 9764/BCT-ĐTĐL tại đây
Chi tiết...
VỀ CƠ CHẾ KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN MẶT TRỜI TAI VIỆT NAM
Tải Quyết định 13/2020/QĐ-TTg tại đây
Chi tiết...
Bộ Công Thương khẳng định không tăng giá bán lẻ điện trong năm 2020
Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Công Thương chiều 20/3/2020, đại điện Cục Điều tiết Điện lực cho biết, tình hình tiêu thụ điện hơn 2 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ năm ngoái, đồng thời khẳng định không có kế hoạch điều chỉnh tăng giá bán lẻ điện trong năm nay.
Chi tiết...
THÔNG BÁO GIÁ BÁN ĐIỆN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 648/QĐ-BCT NGÀY 20/03/2019 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
Thực hiện Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07/04/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá  bán lẻ điện Căn cứ Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/03/2019 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện và Thông tư số 16/2014/TT-BCT của Bộ Công thương quy định về thực hiện giá bán điện; Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về thực hiện giá bán điện
Chi tiết...
Thông báo Báo cáo về phương án tăng giá điện theo Nghị quyết số 30/NQ-CP
Ngày 17-5, Bộ Công thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ về quá trình xây dựng, ban hành và kiểm tra thực hiện Quyết định số 648/QĐ-BCT, ngày 20-3-2019 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện.
Chi tiết...
Hướng dẫn thực hiện giá bán điện quy định tại Thông tư số 25/2018/TT-BCT
Thực hiện theo Văn bản số 2059/ĐTĐL-GP ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Cục Điều tiết điện lực về việc hướng dẫn thực hiện giá bán điện quy định tại Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Bộ Công Thương và Văn bản số 235/EVN-KD ngày 16 tháng 01 năm 2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện giá bán điện quy định tại Thông tư số 25/2018/TT-BCT, Tổng công ty hướng dẫn các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung sau:
Chi tiết...
Quyết định 648/QĐ-BCT về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện
Chi tiết...
Quy định giá bán buôn điện cho đơn vị bán lẻ điện tại chợ
Quyết đinh số 4006/QĐ-BCT ngày 23/10/2018 của Bộ Công Thương Quy định giá bán buôn điện cho đơn vị bán lẻ điện tại chợ (xem chi tiết tại đây)
Chi tiết...
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN GIÁ ĐIỆN CHO NGƯỜI THUÊ NHÀ ĐỂ Ở
Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu hướng dẫn Qúy Khách hàng một số quy định về giá điện cho công nhân, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở (trích khoản 4 Điều 10 của Thông tư số 25/2018/TT_BCT ngày 12/09/2018 của Bộ Công Thương về sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT, ngày 29/5/2014 của Bộ Công thương ban hành về giá bán điện)
Chi tiết...
 
Đầu trang