CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÀ RỊA VŨNG TÀU

1. Giới thiệu về PCBRVT:

Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu là đơn vị quản lý lưới điện phân phối từ 110kV trở xuống và kinh doanh bán điện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Địa bàn hoạt động:

Các thành phố, huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: TP: Vũng Tàu, Bà Rịa; huyện: Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Châu Đức, Côn Đảo; Thị xã Phú Mỹ.

Sản lượng điện thương phẩm:

6.504,5 triệu kWh (Năm 2020)

Doanh thu:

11 ngàn 101 tỷ đồng (Năm 2020).

Tổng số khách hàng sử dụng điện:

414.223 khách hàng (Tính đến 31/12/2020).

Tổng số nhân viên:

892 người (đến 31/12/2020).

Bộ máy tổ chức:

Gồm 12 phòng nghiệp vụ tại Văn phòng Công ty, Đội Hotline, Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế và 08 Điện lực Huyện/ Thành phố/ Thị xã trực thuộc.

Nhân sự:

Tổng số CBCNV Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu đến 30/09/2017, tổng số CBCNV: 811 người trong đó nữ: 164 người.

Trình độ: 

     - Thạc sĩ: 06 người;

     - Đại học: 275 người;

​     - Cao đẳng, Trung cấp: 146 người;

​     - Công nhân: 392 người;

​     - Khác: 40 người.

Thành tích, danh hiệu tiêu biểu:

Huân chương Lao động hạng Ba (2008).

Huân chương Lao động hạng Nhì (2011).

Huân chương Lao động hạng Nhất (2016).

Đầu tư phát triển:

- Đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định chất lượng theo nhu cầu của khách hàng và phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương.

- Phát triển nguồn nhân lực, nâng cao công tác quản lý điều hành, xây dựng hệ thống SCADA, cải tiến công tác dịch vụ chăm sóc khách hàng, ứng dụng các thhàn tựu khoa học ký thuật, công nghệ thông tin, phối hợp với các Ngân hàng để cải tiến công tác thu tiền điện, xây dựng các quy chế, quy định phù hợp với chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các quy định của pháp luật.

- Quan tân chăm lo đời sống và thu nhập của CBCNV, thực hiện tốt việc nộp ngân sách và các hoạt động xã hội.

Các công trình cấp điện quan trọng giai đoạn 2011-2017:

- Công trình: Đường dây trung thế cấp điện cho khu công nghiệp đô thị huyện Châu Đức, với mục tiêu đảm bảo cung cấp điện phục vụ khách hàng được liên tục và ổn định, nâng cao độ tin cậy cho hệ thống lưới phân phối, đáp ứng nhu cầu phụ tải trong khu vực.

- Công trình: Đường dây trung thế cấp điện cho khu công ty du lịch sinh thái phức hợp Hồ Tràm,  với mục tiêu đáp ứng nhu cầu cấp phụ tải cho khu du lịch sinh thái phức hợp Hồ Tràm, huyện Xuyên Mộc.

- Công trình: Lộ ra 22kV TBA 110/22kV Mỹ Xuân B1, với mục tiêu kết nối đồng bộ giữa trạm 110kV Mỹ Xuân B1 và các tuyến trung thế hiện hữu cấp điện cho các phụ tải trong KCN Mỹ Xuân B1, Tiến Hùng, Đại Dương và các vùng lân cận ngoài các khu công nghiệp trên như Phú Mỹ, Mỹ Xuân A.

- Công trình: Đường dây trung thế 22kV cấp điện đường ven biển khu vực xã Bình Châu, với mục tiêu: Đảm bảo cung cấp điện phục vụ khách hàng được liên tục và ổn định, nâng cao độ tin cậy cho hệ thống lưới phân phối, đáp ứng nhu cầu phụ tải trong khu vực, đảm bảo điều kiện cho khu vực khai thác tốt tiềm năng du lịch, hải sản dọc bờ biển Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Công trình: Ngầm hóa Đường dây trung thế và TBA thị xã Bà Rịa - giai đoạn 1, với mục tiêu: Tạo dựng được một hệ thống điện phù hợp với quy hoạch kiến trúc không gian đô thị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật với tiêu chuẩn đô thị hiện đại và tạo vẻ mỹ quan cho khu đô thị thị xã Bà Rịa. Đảm bảo tính cấp điện an toàn, nâng cao độ tin cậy và chất lượng cho khu vực Trung Tâm Hành Chính Tỉnh và các cơ quan hành chính khác của thị xã.

- Công trình: Ngầm hóa Đường dây trung thế và TBA thị xã Bà Rịa - giai đoạn 2, với mục tiêu: Tạo dựng được một hệ thống điện phù hợp với quy hoạch kiến trúc không gian đô thị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật với tiêu chuẩn đô thị hiện đại và tạo vẻ mỹ quan cho khu đô thị thị xã Bà Rịa. Đảm bảo tính cấp điện an toàn, nâng cao độ tin cậy và chất lượng cho khu vực Trung Tâm Hành Chính Tỉnh và các cơ quan hành chính khác của thị xã.

- Công trình: Lắp mới 02 tổ máy Diezel 1500kW Nhà máy điện An Hội - Huyện Côn Đảo, với mục tiêu mở rộng nguồn Diezel cho Điện lực Côn Đảo.

- Công trình: Đường dây trung thế 22kV cấp điện khu cảng Cái Mép - Thị Vải - giai đoạn 2, với mục tiêu: Cấp điện cho các phụ tải khu vực cụm cảng khu công nghiệp dọc sông Thị Vải - Cái Mép.

- Công trình: Đường dây trung thế, hạ thế cấp điện cho khu công nghiệp lọc hóa dầu Long Sơn, với mục tiêu: Cấp điện cho phụ tải dọc theo một số tuyến đường trong khu công nghiệp Lọc hóa dầu Long Sơn.

- Công trình: Lộ ra 22kV TBA 110/22kV 63MVA Thắng Tam - máy 2, với mục tiêu đồng bộ với việc nâng công suất trạm biến áp Thắng Tam. Tăng cường cấp điện cho khu vực Bãi Sau, giảm tải trạm biến áp 110kV Vũng Tàu.

- Công trình: Cải tạo, xây dựng lưới điện hạ thế tách hộ câu phụ công tơ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, với mục tiêu đáp ứng kịp thời cho nhu cầu phát triển phụ tải sinh hoạt, sản xuất của các hộ dân tách câu phụ công tơ của các hộ dnâ để mua điện trực tiếp với ngành Điện, giảm bán kính cấp điện hiện hữu, tăng chất lượng điện năng, khắc phục tình trạng quá tải dây dẫn trong hệ thống phân phối điện ở nông thôn.

Các công trình cấp điện quan trọng năm 2018:

- Xây dựng mới và cải tạo lưới trung hạ thế TP Vũng Tàu, Bà Rịa ; TX Phú Mỹ và các huyện Xuyên Mộc, Châu Đức, Long Điền, Đất Đỏ.

Công trình cấp điện quan trọng năm 2019:

- Lắp mới 01 tổ máy phát diesel NM An Hội – Điện lực Côn Đảo 1500 kW (tổ máy số 6).

Ngành nghề kinh doanh:

Công nghiệp điện năng: sản xuất, phân phối, kinh doanh điện năng; Chế tạo và sửa chữa thiết bị điện; Xây lắp đường dây và trạm điện; Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị chuyên ngành Điện; Kinh doanh vật tư, thiết bị điện; Khảo sát, lập quy hoạch lưới điện cấp quận, huyện; Khảo sát, thiết kế, lập dự án đầu tư, quản lý đấu thầu, xây dựng công trình thủy điện vừa và nhỏ; Nhận thầu, thẩm định thiết kế, dự toán và giám sát thi công các công trình lưới điện đến cấp điện áp 22kV; Tư vấn, lập dự án đầu tư, đấu thầu đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 22kV; Thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện đến cấp điện áp 22kV; Sản xuất phần mềm, thiết kế trang web. Xây dựng, khai thác và lưu trữ dữ liệu; Tư vấn về phần cứng; Thiết kế hệ thống máy tính tích hợp với hệ thống phần cứng, phần mềm và với các công nghệ truyền thông, quản lý máy tính và tích hợp mạng cục bộ; Quảng cáo thương mại;

Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu cam kết sẽ hết sức hết lòng vì sự nghiệp phát triển chung của đất nước, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cung cấp các dịch vụ tốt nhất cho nhân dân, cho khách hàng để không phụ lòng mong mỏi của Đảng, Chính phủ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các cấp chính quyền địa phương.

2. Sơ đồ tổ chức:

3. Các Điện lực trực thuộc:

STT Tên Điện lực Địa chỉ Số ĐT Số fax
1 Công ty Điện lực BRVT

60 Trần Hưng Đạo, Phường1

TP.Vũng Tàu - tỉnh BRVT

0254.2210979 0254.3510 298
2 Điện lực TP Vũng Tàu

Số 30 đường 30 tháng 4 phường 9

TP. Vũng Tàu - tỉnh BRVT

0254.2210326 0254.3511509
3 Điện lực Bà Rịa

Số 6 Điện Biên Phủ, P. Phước Hiệp

TP. Bà Rịa - tỉnh BRVT

0254.2212788 0254.3828813
4 Điện lực Long Điền

Đường Dương Bạch Mai

thị trấn Long Điền - tỉnh BRVT

0254.3652579 0254.3869179
5 Điện lực Thị xã Phú Mỹ

Số 2 Lê Văn Huân TTHC Thị xã Phú Mỹ, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ - tỉnh BRVT

0254.2244828 0254.3921395
6 Điện lực Châu Đức

Số 146 Trần Hưng Đạo - TT.Ngãi Giao

huyện Châu Đức - tỉnh BRVT

0254.2214244 0254.3962337
7 Điện lực Xuyên Mộc

Quốc lộ 55 - xã Phước Thuận

huyện Xuyên Mộc - tỉnh BRVT

0254.3781949 0254.3872464
8 Điện lực Đất Đỏ

Khu Trung Tâm Hành Chính Đất Đỏ

tỉnh BRVT

0254.2228904  0254.3681300
9 Điện lực Côn Đảo

Đường Nguyễn Văn Linh khu 7

huyện Côn Đảo - tỉnh BRVT

0254.3830147 0254.3830165

 

4. Lịch sử phát triển:

THỜI KỲ TỪ THÁNG 08/1979 ĐẾN 06/1993:

Ngày 08/08/1979 Sở quản lý phân phối điện Vũng Tàu -  Côn Đảo thành lập, được tách ra từ Chi nhánh điện Vũng Tàu thuộc Sở quản lý phân phối điện Đồng Nai - Công ty Điện lực miền Nam, chịu trách nhiệm quản lý điện Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo.

     * Giám đốc Sở Điện lực: Đồng chí Lê Văn Tước (Từ năm 1978 đến ngày 05/06/1993).

       1994 - 1995 đồng chí làm Giám đốc nhà nghỉ Điện lực - Vũng Tàu,

       tháng 09/1996 nghỉ hưu và mất năm 2007 do bệnh.

     * Phó giám đốc: Đồng chí Lưu Quang Hải (từ năm 1978 đến ngày 05/06/1993).

THỜI KỲ TỪ THÁNG 06/1993 ĐẾN 03/1998:

Ngày 30/06/1993 Bộ Năng lượng ra Quyết định số 513/NL/TCCB-LĐ về việc đổi tên Sở quản lý phân phối điện Vũng Tàu - Côn Đảo thành Sở Điện lực Vũng Tàu - Côn Đảo.

Ngày 08/03/1996 Tổng công ty Điện lực miền Nam ra Quyết định số 245/ĐVN/TCCB-LĐ về việc đổi tên Sở Điện lực Vũng Tàu - Côn Đảo thành Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu trực thuộc Công ty Điện lực 2.

     * Giám đốc Điện lực: Đồng chí Lưu Quang Hải (Từ 06/06/1993 đến ngày 15/03/1998).

     * Phó giám đốc: Đồng chí Hồ Văn Cường (từ 16/06/1993 đến ngày 15/03/1998)

THỜI KỲ TỪ THÁNG 03/1998 ĐẾN 02/2015:

Ngày 14/04/2010 Tập đoàn Điện lực Việt Nam ra Quyết định số 235/QĐ-EVN về việc đổi tên Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu thành Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam.

     * Giám đốc Công ty Điện lực: Đồng chí Hồ Văn Cường (Từ 16/03/1998 đến ngày 31/01/2015).

       Nghỉ hưu tháng 02/2015.

     * Phó giám đốc Kỹ thuật: Đồng chí Hồ Văn Quới (từ 15/04/1998 đến ngày 01/03/2012).

       Nghỉ việc tháng 03/2012.

     * Phó Giám đốc Kinh doanh: Đồng chí Nguyễn Văn Giáp (Từ 01/06/2003 đến 31/01/2015).

     * Phó giám đốc Kỹ thuật: Đồng chí Ngô Văn Dũng (từ 16/05/2010 đến nay).

Ngày 03/01/2014, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức lễ bàn giao hệ thống điện trên địa bàn huyện Côn Đảo cho Tổng công ty Điện lực miền Nam (Tập đoàn Điện lực Việt Nam ủy quyền cho Tổng công ty Điện lực miền Nam tiếp nhận).

Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu là đơn vị quản lý hệ thống nguồn và lưới điện trên địa bàn huyện Côn Đảo, trở thành đơn vị thứ 3 trong Tổng công ty Điện lực miền Nam là đơn vị bán điện vùng hải đảo.

THỜI KỲ TỪ THÁNG 02/2015 đến nay:

- Tháng 10/2016: Đội Hotline được thành lập theo Quyết định số 3979/QĐ-EVN SPC ngày 18/10/2016 của Tổng Công ty điện lực miền Nam về việc thành lập Đội thi công sửa chữa điện nóng (Hotline) thuộc Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu.

- Tháng 5/2018: Đổi tên Điện lực Tân Thành thành Điện lực Thị Xã Phú Mỹ trực thuôc Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu, theo quyết định số 1478/QĐ-EVNSPC ngày 11/05/2018 của Tổng Công ty điện lực miền Nam.

- Tháng 12/2018: Đội Quản lý và vận hành lưới điện Cao thế được thành lập theo Quyết định số 4006/QĐ-EVN SPC ngày 27/11/2018 của Tổng Công ty điện lực miền Nam về việc thành lập Đội Quản lý và vận hành lưới điện Cao thế trực thuộc Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu.

- Từ tháng 1/2019 đến nay: Bộ máy tổ chức của Công ty gồm 11 Phòng nghiệp vụ, Văn phòng Công ty, Đội Hotline, Đội Quản lý vận hành lưới điện Cao thế và 08 Điện lực trực thuộc.

BỘ MÁY LÃNH ĐẠO CÔNG TY TỪ THÁNG 02/2015 ĐẾN NAY

     * Giám đốc Công ty Điện lực: Đồng chí Nguyễn Văn Giáp (từ tháng 01/02/2015 đến nay).

     * Phó giám đốc Kỹ thuật: Đồng chí Ngô Văn Dũng (từ 16/05/2010 đến nay).

     * Phó giám đốc Kinh doanh: Đồng chí Trần Thanh Hải (Từ 01/01/2015 đến nay).

     * Phó giám đốc CNTT: Đồng chí Trần Quốc Hùng (từ 01/05/2015 đến nay).

 
Đầu trang