Trang chủ Qui định, qui trình Quy định và Quy trình
 

Quy trình "một cửa liên thông" trong phối hợp giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

BẤM TẢI VỀ XEM CHI TIẾT VĂN BẢN SỐ 1380/QĐ-UBND ngày 03/06/2019 Về việc ban hành Quy trình "một cửa liên thông" trong phối hợp giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

In      Trở về UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 
Các Quy định và Quy trình đã đưa
   Thông tư số 31/2018/TT-BCT quy đinh về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện (16:10 - 27/11/2018)
   Ban hành Quy định Tiêu chuẩn công tác lưới điện phân phối trên không của EVN SPC (11:08 - 09/05/2016)
   Quy định thời gian giải quyết yêu cầu của khách hàng (03:02 - 28/12/2015)
   Quy định công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu (08:07 - 15/09/2014)

Đầu trang

 
Đầu trang