Liên hệ

Liên hệ công ty Điện lực

Địa chỉ: Số 60 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: (0254) 2210 979

Fax: (0254) 3510 298

Không được bỏ trống
Không được bỏ trống
Không được bỏ trống