Về chúng tôi

Đơn vị thành viên


ĐIỆN LỰC TRỰC THUỘC

Đơn vị THÀNH PHỐ vũng tàu

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Số 30 Đường 30 tháng 4, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu.

Số điện thoại: (0254) 2210 326 - (0254) 2210 339

Xem thêm

Điện lực THÀNH PHỐ vũng tàu

Địa chỉ: Số 30 Đường 30 tháng 4, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu.

Số điện thoại: (0254) 2210 326 - (0254) 2210 339

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Đơn vị long điền

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: 118 Đường Dương Bạch Mai, Thị trấn Long Điền, Huyện Long Điền.

Số điện thoại: (0254) 3652 579 - (0254) 2215 438

Xem thêm

Điện lực long điền

Địa chỉ: 118 Đường Dương Bạch Mai, Thị trấn Long Điền, Huyện Long Điền.

Số điện thoại: (0254) 3652 579 - (0254) 2215 438

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Đơn vị bà rịa

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Số 6 Điện Biên Phủ, Phường Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa.

Số điện thoại: (0254) 2212 788 - (0254) 2212 331

Xem thêm

Điện lực bà rịa

Địa chỉ: Số 6 Điện Biên Phủ, Phường Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa.

Số điện thoại: (0254) 2212 788 - (0254) 2212 331

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Đơn vị châu đức

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: 07 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức.

Số điện thoại: (0254) 2214 244 - (0254) 6502 468

Xem thêm

Điện lực châu đức

Địa chỉ: 07 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức.

Số điện thoại: (0254) 2214 244 - (0254) 6502 468

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Đơn vị thị xã phú mỹ

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Khu Trung tâm Hành chính Thị xã Phú Mỹ.

Số điện thoại: (0254) 2244 828 - (0254) 2216 244

Xem thêm

Điện lực thị xã phú mỹ

Địa chỉ: Khu Trung tâm Hành chính Thị xã Phú Mỹ.

Số điện thoại: (0254) 2244 828 - (0254) 2216 244

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Đơn vị đất đỏ

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Khu TT Hành chính Huyện Đất Đỏ, Khu phố Hiệp Hòa, Thị trấn Đất Đỏ.

Số điện thoại: (0254) 2228 902 - (0254) 2215 435

Xem thêm

Điện lực đất đỏ

Địa chỉ: Khu TT Hành chính Huyện Đất Đỏ, Khu phố Hiệp Hòa, Thị trấn Đất Đỏ.

Số điện thoại: (0254) 2228 902 - (0254) 2215 435

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Đơn vị côn đảo

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Khu 7 Đường Nguyễn Văn Linh, Huyện Côn Đảo.

Số điện thoại: (0254) 3830 147 - (0254) 3830 507

Xem thêm

Điện lực côn đảo

Địa chỉ: Khu 7 Đường Nguyễn Văn Linh, Huyện Côn Đảo.

Số điện thoại: (0254) 3830 147 - (0254) 3830 507

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Đơn vị xuyên mộc

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: QL 55, Xã Phước Thuận, Huyện Xuyên Mộc.

Số điện thoại: (0254) 3781 949 - (0254) 2476 555

Xem thêm

Điện lực xuyên mộc

Địa chỉ: QL 55, Xã Phước Thuận, Huyện Xuyên Mộc.

Số điện thoại: (0254) 3781 949 - (0254) 2476 555

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000