Tin tức & hoạt động

Tin ngành điện

Đăng bởi Phòng KHVT - Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Pháp | 15:14 | 14/12/2022

thông báo tổ chức bán đấu giá

1. Tài sản bán đấu giá: Lô TSCĐ,CCDC, VTTB ứ đọng kém phẩm chất, cáp thu hồi các loại thanh lý có dính CTNH lần 1 năm 2022 tại Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu gồm 02 lô như sau:

  • Lô 1: Tài sản VTTB thanh lý thông thường (Gồm 142 hạng mục chi tiết)
    • Giá khời điểm của lô 1 là: 3.281.922.938 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT), (Bằng chữ: Ba tỉ, hai trăm tám mươi mốt triệu, chín trăm hai mươi ngàn, chín trăm ba mươi tám đồng).
  • Lô 2: TSCĐ, CCDC, VTTB thanh lý có dính chất thải nguy hại (Gồm 146 hạng mục chi tiết).
    • Giá khởi điểm của lô 2 là: 293.906.822 đồng (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi ba triệu, chín trăm lẻ sáu ngàn, tám trăm hai mươi hai đồng).

2. Địa điểm xem tài sản: Tại kho của Điện lực trực thuộc trên địa bàn tỉnh BRVT và của Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu số 60 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Tp,Vũng Tàu.

Xem chi tiết tại đây

 


TIN LIÊN QUAN

(15:14 - 14/12/2022)

thông báo tổ chức bán đấu giá

1. Tài sản bán đấu giá: Lô TSCĐ,CCDC, VTTB ứ đọng kém phẩm chất,...

(14:26 - 08/12/2022)

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu trân trọng Thông báo kết...

(16:22 - 21/11/2022)

TB: Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản

Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo về việc lựa...

(10:25 - 14/11/2022)

thông báo tuyển dụng

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÀ RỊA - VŨNG TÀU THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

(11:17 - 31/08/2022)

THÔNG BÁO V/v Lựa chọn tổ chức thực hiện thẩm định giá

Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu chuẩn bị thực hiện thanh lý TSCĐ,...