Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ sửa chữa điện

Đăng bởi Phòng Điều Độ - Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu | 09:39 | 27/10/2022

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN THEO KẾ HOẠCH THÁNG 11/2022

Để đảm bảo việc cấp điện được an toàn và liên tục, Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ thực hiện lịch tạm ngừng cung cấp điện để bảo trì và sửa chữa lưới điện như sau:

✓    Ngày 01/11/2022:

 • Từ 8g00 đến 15g00 đường Hoàng Diệu, Trương Vĩnh Ký thuộc thành phố Vũng Tàu.
 • Từ 7g40 đến 15g00 một phần khu vực nhánh Đồng Xoài - xã Hòa Long thuộc thành phố Bà Rịa.
 • Thị xã Phú Mỹ:

+ Từ 8g00 đến 16g00 KP Phước Lập và KP Thị Vải Phường Mỹ Xuân;
+ Từ 8g00 đến 12g00 tổ 1 và 3 Suối Tre - xã Châu Pha, tổ 5 - ấp Cầu Mới - xã Sông Xoài;
+ Từ 13g30 đến 16g00 tổ 7 ấp Cầu Ri - xã Sông Xoài.

 • Từ 7g30 đến 11g30 một phần thị trấn Long Điền thuộc huyện Long Điền.

✓    Ngày 02/11/2022:

 • Từ 8g00 đến 16g00 đường Trần Phú (từ Nhà thờ Sao Mai đến hẻm 192 Trần Phú) thuộc thành phố Vũng Tàu.
 • Từ 7g40 đến 15g00 một phần xã Tân Hưng thuộc thành phố Bà Rịa.
 • Thị xã Phú Mỹ:

+ Từ 8g00 đến 9g30 KP  Ông Trịnh - Phường Tân Phước, tổ 13 KP Phú Thạnh - Phường Mỹ Xuân;
+ Từ 10g00 đến 11g30 tổ 5,6 KP Phước Lộc - Phường Tân Phước, Tổ 16, KP Phước Lập - Phường Mỹ Xuân;
+ Từ 13g00 đến 14g30 tổ 5,6 KP Phước Lộc - Phường Tân Phước;
+ Từ 15g00 đến 16g30 tổ 7 - ấp Ông Trịnh - Phường Tân Phước;
+ Từ 13g30 đến 14g30 T1-12 - KP Phước Lập Phường Mỹ Xuân;
+ Từ 15g00 đến 16g30 T3 tổ 11 KP Phước Lập - Phường Mỹ Xuân;
+ Từ 8g00 đến 11g30 thôn Láng Cát - xã Tân Hải;
+ Từ 8g00 đến 16g00 ấp Tân Châu - xã Châu Pha.

✓    Ngày 03/11/2022:

 • Từ 8g00 đến 15g00 hẻm 842 Bình Giã, đường Hồ Tri Tân thuộc thành phố Vũng Tàu.
 • Từ 7g40 đến 11g30 một phần Phường Phước Trung thuộc thành phố Bà Rịa.
 • Từ 8g00 đến 11g30 một phần khu vực ấp Suối lúp - xã Bình Ba thuộc huyện Châu Đức.

✓    Ngày 04/11/2022:

 • Từ 8g00 đến 15g00 đường Nguyễn Thiện Thuật, hẻm 25 Nguyễn Hữu Cảnh  thuộc thành phố Vũng Tàu.
 • Từ 7g40 đến 15g00 một phường Long Tâm thuộc thành phố Bà Rịa.
 • Huyện Châu Đức:

+ Từ 7g30 đến 12g00 một phân khu vực TT. Ngãi Giao, Bàu Chinh (dọc đường từ Tượng Đài Liệt Sỹ đi đến Trường DT Nội Trú Bàu Chinh);
+ Từ 7g30 đến 15g30 toàn bộ khu vực ấp Phú Giao - xã Bàu Chinh;
+ Từ 14g00 đến 16g30 một phân khu vực thôn 3 - xã Suối Rao (công ty Bất Động Sản Anh Sơn).

 • Thị xã Phú Mỹ:

+ Từ 8g00 đến 16g00 KP Tân Hạnh - Phường Phú Mỹ, KP  Phước Lộc - Phường Tân Phước;
+ Từ 8g00 đến 12g00 thôn Phước Thành - xã Tân Hòa, ấp 3 và ấp Sông Xoài 2 - xã Sông Xoài;
+ Từ 13g00 đến 16g30 thôn Phước Thành - xã Tân Hòa;
+ Từ 13g30 đến 16g00 tổ 4 ấp Cầu Ri - xã Sông Xoài.

✓    Ngày 05/11/2022:

 • Từ 8g00 đến 16g00 KP Suối Nhum - Phường Hắc Dịch thuộc thị xã Phú Mỹ.

✓    Ngày 06/11/2022:

 • Từ 7g40 đến 15g00 một phần khu vực Cổng Chào - Phường Kim Dinh thuộc thành phố Bà Rịa.
 • Từ 8g00 đến 16g00 ột phần khu vực KCN Sonadezi Châu Đức ( khu vực Công ty Đông phương) thuộc huyện Châu Đức.
 • Từ 8g00 đến 16g00 khu TT Hành Chính Thị xã Phú Mỹ, thôn 4, 5 - xã Long Sơn thuộc thị xã Phú Mỹ.

✓    Ngày 07/11/2022:

 • Từ 8g00 đến 15g00 đường 3/2 (từ Đô lương đến Ẹo Ông Từ), đường Nguyễn Gia Thiều thuộc thành phố Vũng Tàu.
 • Từ 9g00 đến 11g30 một phân khu vực thôn 4 - xã Suối Rao thuộc huyện Châu Đức.
 • Từ 8g00 đến 16g00 KP Thị Vải - Phường Mỹ Xuân thuộc thị xã Phú Mỹ.
 • Từ 7g30 đến 15g00 ấp Tân Hiệp - xã Long Tân thuộc huyện Đất Đỏ.

✓    Ngày 08/11/2022:

 • Từ 8g00 đến 15g00 đường Phạm Hồng Thái (từ Nguyễn An Ninh đến hẻm 60 Phạm Hồng Thái), đường Võ Thị Sáu (từ Lê Hồng Phong đến Hồ Xuân Hương thuộc thành phố Vũng Tàu.
 • Từ 8g00 đến 16g00 toàn bộ khu vực ấp 3 - Địa Đạo Kim Long thuộc huyện Châu Đức.
 • Từ 8g00 đến 16g00 ấp 5 - Tóc Tiên thuộc thị xã Phú Mỹ.
 • Từ 8g00 đến 16g00 một phần huyện Long Điền thuộc huyện Long Điền.
 • Từ 7g30 đến 15g00 ấp Láng Dài - xã Láng Dài thuộc huyện Đất Đỏ.

✓    Ngày 09/11/2022:

 • Từ 8g00 đến 15g00 Hẻm 89 Phước Thắng thuộc thành phố Vũng Tàu.
 • Từ 7g40 đến 15g00 một phần khu vực nhánh ấp Bắc 4 - xã  Hòa Long thuộc thành phố Bà Rịa.
 • Huyện Châu Đức:

+ Từ 7g30 đến 11g30 một phần khu vực xã Đá Bạc (dọc đường từ Vòng Xoay Đức Mỹ đi vào tới Đầu Ngã 6 - Đá Bạc);
+ Từ 7g30 đến 15g30 một phần khu vực thôn Phước An - xã Đá Bạc.

 • Thị xã Phú Mỹ:

+ Từ 8g00 đến 11g30 thôn Chu Hải - xã Tân Hải;
+ Từ 8g00 đến 16g00 khu phố Phú Hà - Phường Mỹ Xuân.

 • Từ 7g30 đến 11g30 một phần thị trấn Long Điền thuộc huyện Long Điền.
 • Từ 7g30 đến 15g00 ấp Cây Cám - xã Láng Dài thuộc huyện Đất Đỏ.

✓    Ngày 10/11/2022:

 • Từ 8g00 đến 15g00 đường Lê Lời (từ Vi Ba đến Trần Khánh Dư), Nguyễn An Ninh (từ Trương Công Định đến Hoàng Văn Thụ) thuộc thành phố Vũng Tàu.
 • Từ 7g40 đến 15g00 một phần khu vực nhánh sau Ngã 3 Nhà Máy Điện BR thuộc thành phố Bà Rịa.
 • Thị xã Phú Mỹ:

+ Từ 8g00 đến 11g30 thôn 6 - xã Long Sơn;
+ Từ 8g00 đến 16g00 KP Phước Lập - Phường Mỹ Xuân.

 • Từ 7g30 đến 16g00 một phần thị trấn Long Hải thuộc huyện Long Điền.
 • Từ 7g30 đến 15g00 KP Phước Sơn, Phước Thới - TT Đất Đỏ thuộc huyện Đất Đỏ.

✓    Ngày 11/11/2022:

 • Từ 7g40 đến 15g00 một phần khu vực nhánh Đình Long Xuyên - xã Hòa Long  thuộc thành phố Bà Rịa.
 • Từ 8g00 đến 16g00 toàn bộ khu vực Sông Xoài 1, xã Láng Lớn váp Liên Đức xã Xà Bang (dọc đường từ UBND xã Láng Lớn đi đến ấp Liên Đức - xã Xà Bang) thuộc huyện Châu Đức.
 • Thị xã Phú Mỹ:

+ Từ 8g00 đến 11g30 thôn 3 - xã Long Sơn;
+ Từ 11g30 đến 16g30 thôn 3 - xã Long Sơn;
+ Từ 8g00 đến 16g00 nhánh Tập Đoàn 7 Hắc Dịch.

 • Từ 7g30 đến 15g00 ấp Thanh An - Láng Dài - xã Láng Dài thuộc huyện Đất Đỏ.

✓    Ngày 12/11/2022:

 • Từ 7g30 đến 15g00 KP Hòa Hội - TT Đất Đỏ thuộc huyện Đất Đỏ.

✓    Ngày 13/11/2022:

 • Từ 8g00 đến 16g00 KCN Phú Mỹ - Phường Phú Mỹ, một phần phường Hắc Dịch thuộc thị xã Phú Mỹ.

✓    Ngày 14/11/2022:

 • Từ 8g00 đến 15g00 đường Nguyễn Trung Trực, Trần Cao Vân thuộc thành phố Vũng Tàu.
 • Từ 8g00 đến 11g30 một phần khu vực thôn Bàu Điểm - xã Đá Bạc thuộc huyện Châu Đức.
 • Thị xã Phú Mỹ:

+ Từ 8g00 đến 15g00 thôn Phước Tấn - Phước Thành xã Tân Hoà;
+ Từ 8g00 đến 16g00 khu phố 5 - Phường Hắc Dịch.

 • Từ 7g30 đến 15g30 một phần ấp 4 - xã Hòa Hội thuộc huyện Xuyên Mộc.

✓    Ngày 15/11/2022:

 • Từ 7g40 đến 15g00 một phần khu vực Ấp Đông – xã Long Phước thuộc thành phố Bà Rịa.
 • Từ 7g30 đến 15g00 một phần khu vực xã Bàu Chinh, Kim Long (dọc đường từ Trường DT nội Trú đi đến TTTM Kim Long) thuộc huyện Châu Đức.
 • Thị xã Phú Mỹ:

+ Từ 8g00 đến 16g00 KP Thị Vải - Phường Mỹ Xuân;
+ Từ 8g00 đến 12g00 TĐ 8 Sông Xoài - xã Sông Xoài, tổ 5 - ấp Sông Xoài 2 - xã Sông Xoài;
+ Từ 13g30 đến 16g00 Sông Xoài 2 - xã Sông Xoài.

 • Từ 7g30 đến 16g30 một phần ấp Bến Lội, Bình Tiến, xã Bình Châu thuộc huyện Xuyên Mộc.

✓    Ngày 16/11/2022:

 • Từ 7g40 đến 15g00 một phần khu vực nhánh Gò Cát – phường Long Tâm thuộc thành phố Bà Rịa.
 • Thị xã Phú Mỹ:

+ Từ 8g00 đến 16g00 KP Thị Vải - Phường Mỹ Xuân, ấp Sông Xoài 1 - xã Sông Xoài;
+ Từ 8g00 đến 11g30 thôn Phước Tấn - xã Tân Hòa.

 • Từ 7g30 đến 15g00 ấp Mỹ Hòa, Mỹ Thuận, Mỹ An thuộc huyện Đất Đỏ.
 • Từ 7g30 đến 16g30 ấp 4B - xã Tân Lâm thuộc huyện Xuyên Mộc.

✓    Ngày 17/11/2022:

 • Thị xã Phú Mỹ:

+ Từ 8g00 đến 16g00 KP Thị Vải - Phường Mỹ Xuân;
+ Từ 8g00 đến 15g00 thôn Phước Hải, Chu Hải - xã Tân Hải;
+ Từ 8g00 đến 12g00 KP Trảng Lớn, KP Suối Nhum - Phường Hắc Dịch;
+ Từ 13g30 đến 16g00 KP 1 - Phường Hắc Dịch.

 • Từ 7g30 đến 17g00 một phần thị trấn Long Hải thuộc huyện Long Điền.
 • Từ 7g30 đến 15g00 KP Phước Điền - TT Phước Hải thuộc huyện Đất Đỏ.
 • Từ 7g30 đến 15g30 một phần ấp Phú Quý - xã Hòa Hiệp thuộc huyện Xuyên Mộc.

✓    Ngày 18/11/2022:

 • Từ 9g00 đến 11g30 toàn bộ khu vực Cù 1, Cù bị 2, xã Cù Bị và khu vực ấp Liên Đức, Liên Hiệp - xã Xà Bang thuộc huyện Châu Đức.
 • Từ 8g00 đến 16g00 KP Phước Lập, Phường Mỹ Xuân thuộc thị xã Phú Mỹ.
 • Từ 7g30 đến 15g30 một phần ấp 3 - xã Bưng Riềng thuộc huyện Xuyên Mộc.

✓    Ngày 20/11/2022:

 • Từ 8g00 đến 16g00 Một phần KCN Sonadezi thuộc huyện Châu Đức.
 • Từ 8g00 đến 16g00 KCN Mỹ Xuân A thuộc thị xã Phú Mỹ.

Ngày 21/11/2022:

 • Từ 8g00 đến 15g00 khu Đô Thị Chí Linh thuộc thành phố Vũng Tàu.
 • Từ 8g00 đến 16g00 ấp Cầu Ri, Xã Sông Xoài thuộc thị xã Phú Mỹ.
 • Từ 7g30 đến 15g00 KP Thanh Long - TT Đất Đỏ thuộc huyện Đất Đỏ.

✓    Ngày 22/11/2022:

 • Từ 8g00 đến 15g00 đường Trần Phú (từ Trường Trần Phú đến hẻm 335 Trần Phú) thuộc thành phố Vũng Tàu.
 • Từ 7g40 đến 15g00 một phần xã Long Phước thuộc thành phố Bà Rịa.
 • Từ 8g00 đến 11g30 thôn Láng Cát - xã Tân Hải thuộc thị xã Phú Mỹ.
 • Từ 7g30 đến 15g00 KP Thanh Long - TT Đất Đỏ thuộc huyện Đất Đỏ.

✓    Ngày 23/11/2022:

 • Từ 8g00 đến 16g00 đường Bạch Đằng thuộc thành phố Vũng Tàu.
 • Từ 7g40 đến 15g00 một phần xã Hòa Long thuộc thành phố Bà Rịa.
 • Từ 8g00 đến 11g30 KP Tân Lộc - Phường Phước Hòa thuộc thị xã Phú Mỹ.
 • Từ 7g30 đến 15g00 KP Thanh Long - TT Đất Đỏ thuộc huyện Đất Đỏ.
 • Từ 8g00 đến 16g00 tổ 4 - ấp 2 - xã Hòa Bình thuộc huyện Xuyên Mộc.

✓    Ngày 24/11/2022:

 • Từ 8g00 đến 15g00 đường 30/4, Lương Thế Vinh thuộc thành phố Vũng Tàu.
 • Thị xã Phú Mỹ:

+ Từ 8g00 đến 11g30 thôn Láng Cát - xã Tân Hải;
+ Từ 8g00 đến 16g00 ấp 4 Tóc Tiên.

 • Từ 7g30 đến 15g00 KP Thanh Long - TT Đất Đỏ thuộc huyện Đất Đỏ.
 • Huyện Xuyên Mộc:

+ Từ 8g00 đến 9g00 tổ 3 - ấp 5 - xã Hòa Bình;
+ Từ 9g00 đến 10g00 tổ 6 - ấp 7 và tổ 20 - ấp 5 – xã Hòa Bình;
+ Từ 10g00 đến 11g30 tổ 2 - ấp 2 - xã Hòa Hưng;
+ Từ 13g30 đến 14g30 tổ 2 - ấp 2 - xã Hòa Hưng;
+ Từ 14g30 đến 16g00 một phần ấp 3B - xã Bàu Lâm.

✓    Ngày 25/11/2022:

 • Từ 11g30 đến 13g30 đường Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Văn Cừ thuộc thành phố Vũng Tàu.
 • Từ 7g40 đến 15g00 một phần xã Hòa Long thuộc thành phố Bà Rịa.
 • Huyện Châu Đức:

+ Từ 7g30 đến 12g00 toàn bộ khu vực xã Quảng Thành;
+ Từ 11g30 đến 16g00 một phần khu vực ấp Tân Bang - xã Quảng Thành.

 • Thị xã Phú Mỹ:

+ Từ 8g00 đến 12g00 ấp Tân Tiến, ấp Suối Tre - xã Châu Pha;
+ Từ 13g30 đến 16g00 ấp Suối Tre - xã Châu Pha.

✓    Ngày 27/11/2022:

 • Từ 7g00 đến 17g00 KCN Cái Mép - Phường Tân Phước, KCN Phú Mỹ - Phường Phú Mỹ thuộc thị xã Phú Mỹ.

✓    Ngày 28/11/2022:

 • Từ 8g00 đến 15g00 đường Chu Mạnh Trinh thuộc thành phố Vũng Tàu.
 • Thị xã Phú Mỹ:

+ Từ 8g00 đến 12g00 khu phố 2 - Phường Hắc Dịch, ấp 1 - Tóc Tiên;
+ Từ 13g30 đến 16g00 ấp 6 - Tóc Tiên.

 • Từ 7g30 đến 15g00 ấp Phươc Lợi - xã Phước Hội  thuộc huyện Đất Đỏ.

✓    Ngày 28/11/2022:

 • Từ 8g00 đến 15g00 đường Nguyễn Thiện Thuật, Lê Quang Định thuộc thành phố Vũng Tàu.

✓    Ngày 29/11/2022:

 • Từ 7g40 đến 15g00 KP Hương Điền Hương Sơn- P. Long Hương thuộc thành phố Bà Rịa.

✓    Ngày 30/11/2022:

 • Từ 8g00 đến 15g00 Đường Hoàng Văn Thụ, Hạ Long thuộc thành phố Vũng Tàu.
 • Từ 8g00 đến 16g00 ấp 4 - Tóc Tiên thuộc thị xã Phú Mỹ.

Công ty Điện lực BR-VT xin thông báo để khách hàng sử dụng điện biết để chủ động trong sản xuất và sinh hoạt./.

Xem văn bản tại đây


TIN LIÊN QUAN

(10:14 - 06/01/2023)

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN THEO KẾ HOẠCH THÁNG 01/2023

Để đảm bảo việc cấp điện được an toàn và liên tục, Công ty Điện lực...

(09:39 - 27/10/2022)

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN THEO KẾ HOẠCH THÁNG 11/2022

Để đảm bảo việc cấp điện được an toàn và liên tục, Công ty Điện lực...

(14:40 - 30/09/2022)

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN THEO KẾ HOẠCH THÁNG 10/2022

Để đảm bảo việc cấp điện được an toàn và liên tục, Công ty Điện lực...

(09:15 - 04/08/2022)

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN THEO KẾ HOẠCH THÁNG 8/2022

Để đảm bảo việc cấp điện được an toàn và liên tục, Công ty Điện lực...

(09:56 - 30/06/2022)

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN THEO KẾ HOẠCH THÁNG 7/2022

Để đảm bảo việc cấp điện được an toàn và liên tục, Công ty Điện lực...

(16:40 - 31/05/2022)

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN THEO KẾ HOẠCH THÁNG 6/2022

Để đảm bảo việc cấp điện được an toàn và liên tục, Công ty Điện lực...

(09:14 - 24/05/2022)

kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện tuần từ ngày 23/5/2022 đến ngày 29/5/2022

Căn cứ văn bản số 2184/EVN SPC-KTSX ngày 15/03/2016 của Tổng công ty Điện...

(10:18 - 18/05/2022)

Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện tuần từ ngày 16/5/22 đến ngày 22/5/22

Căn cứ văn bản số 2184/EVN SPC-KTSX ngày 15/03/2016 của Tổng công ty Điện...

(16:45 - 04/05/2022)

Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện tuần từ ngày 02/5/22 đến ngày 08/5/22

Căn cứ văn bản sồ 2184/EVN SPC-KTSX ngày 15/03/2016 của Tổng công ty...

(08:17 - 29/04/2022)

VỀ VIỆC TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN THEO KẾ HOẠCH THÁNG 5/2022

Để đảm bảo việc cấp điện được an toàn và liên tục, Công ty Điện lực...