Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ sửa chữa điện

Đăng bởi Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu | 16:40 | 31/05/2022

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN THEO KẾ HOẠCH THÁNG 6/2022

Để đảm bảo việc cấp điện được an toàn và liên tục, Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu sẽ thực hiện lịch tạm ngừng cung cấp điện để bảo trì và sửa chữa lưới điện như sau:

✓ Ngày 01/06/2022:

- Từ 8g00 đến 16g00 một phần thôn Tân Giao, Sông Xoài 3, 4 - xã Láng Lớn và khu vực Xóm Đập - xã Suối Nghệ (dọc đường từ Mũi Tàu thôn Tân Giao đi đến đầu khu vực Chợ Láng Lớn) thuộc huyện Châu Đức.
- Thị xã Phú Mỹ:

+ Từ 8g00 đến 15g30 tổ 2 - KP Song Vĩnh - phường Tân Phước;
+ Từ 8g00 đến 16g00 tổ 5 ấp Tân Trung - xã Châu Pha.

✓ Ngày 02/06/2022:

- Từ 7g40 đến 15g00 khu vực KDC Hưng Việt thuộc thành phố Bà Rịa.
- Từ 8g00 đến 11g30 toàn bộ khu vực thôn Lồ Ồ - xã Đá Bạc và khu vực Tân Bình - xã Bình Giã (dọc đường từ Bệnh Viện Đông Tây đi vào hết thôn Lồ Ồ) thuộc huyện Châu Đức.
- Từ 8g00 đến 16g00 khu phố 5 - phường Hắc Dịch thuộc thị xã Phú Mỹ.
- Huyện Long Điền:

+ Từ 7g30 đến 12g00 KP Hải Điền - thị trấn Long Hải;
+ Từ 14g00 đến 17g00 ấp Hải Lâm - xã Phước Hưng.

- Huyện Xuyên Mộc:

+ Từ 8g00 đến 15g30 tổ 7 ấp Bàu Hàm - Tân Lâm;
+ Từ 8g00 đến 11g30 và từ 13g30 đến 15g30 một phần ấp Phú Tài - xã Hòa Hiệp.

✓ Ngày 03/06/2022:

- Từ 8g00 đến 15g00 đường Bình Giã (từ Bình Giã đến Nguyễn Thiện Thuật, đường Mai Thúc Loan, Hải Thượng Lãn Ông), đường Cao Bá Quát, đường Trương Hán Siêu thuộc thành phố Vũng Tàu.
- Từ 7g40 đến 15g00 một phần khu vực nhánh Đập Bà - xã Long Phước thuộc thành phố Bà Rịa.
- Huyện Châu Đức:

+ Từ 8g00 đến 16g00 một phần khu vực TT. Ngãi Giao (dọc đường từ vòng xoay Ngãi Giao đi đến Tượng Đài Liệt Sỹ);
+ Từ 8g00 đến 10g00 một phần khu vực thôn 4 - xã Bình Trung;
+ Từ 8g00 đến 11g00 một phần khu vực Bình Giã 2 - xã Bình Giã.

- Từ 08g00 đến 16g00 KP Tân Hạnh - Vạn Hạnh - phường Phú Mỹ thuộc thị xã Phú Mỹ.
- Từ 7g30 đến 15g00 ấp Phước Thới - xã Phước Long Thọ thuộc huyện Đất Đỏ.
- Huyện Xuyên Mộc:

+ Từ 8g00 đến 11g30 một phần ấp Thạnh Sơn - xã Phước Thuận;
+ Từ 13g30 đến 15g30 một phần ấp 4 - xã Tân Lâm và một phần ấp 3 - xã Bưng Riềng.

✓ Ngày 06/06/2022:

- Thị xã Phú Mỹ:

+ Từ 8g00 đến 16g00 KP Phú Thạnh - phường Mỹ Xuân và KP 1 - phường Hắc Dịch;
+ Từ 8g00 đến 11g30 thôn Phước Hiệp - xã Tân Hòa.

- Từ 7g30 đến 15g00 KP Thanh Tân - TT Đất Đỏ thuộc huyện Đất Đỏ.

✓ Ngày 07/06/2022:

- Thị xã Phú Mỹ:

+ Từ 8g00 đến 16g00 KP Ngọc Hà - phường Phú Mỹ;
+ Từ 8g00 đến 10g00 và từ 10g30 đến 12g00 KP Phước Sơn - phường Phước Hòa.

✓ Ngày 08/06/2022:

- Thành phố Bà Rịa:

+ Từ 7g40 đến 10g00 một phần khu vực trạm Cư Xá Nhà Máy Điện Bà Rịa 1 - phường Long Hương;
+ Từ 10g00 đến 16g30 một phần khu vực nhánh Đập Sông Dinh - phường Phước Hưng.

- Từ 8g00 đến 15g00 thôn Phước Tấn, Phước Thành - xã Tân Hòa thuộc thị xã Phú Mỹ.
- Huyện Long Điền:

+ Từ 7g30 đến 12g00 ấp Long Sơn - thị trấn Long Điền;
+ Từ 14g00 đến 17g00 ấp Long Liên - thị trấn Long Điền.

✓ Ngày 09/06/2022:

- Từ 8g00 đến 15g00 đường Hoàng Hoa Thám (từ Võ Thị Sáu đến Thuỳ Vân) và đường Tô Hiệu thuộc thành Phố Vũng Tàu.
- Từ 8g00 đến 16g00 tổ 9 - KP Song Vĩnh, Ông Trịnh - phường Tân Phước và KP Suối Nhum - Phường Hắc Dịch thuộc thị xã Phú Mỹ.
- Từ 8g00 đến 15g30 một phần ấp Phú Thiện - xã Hòa Hiệp thuộc huyện Xuyên Mộc.

✓ Ngày 10/06/2022:

- Từ 8g00 đến 15g00 đường Đô Lương thuộc thành Phố Vũng Tàu.
- Từ 7g40 đến 15g00 dọc đường Bạch Đằng, Nguyễn Hữu Thọ và một phần khu vực Phường Phước Trung thuộc thành phố Bà Rịa.
- Từ 8g00 đến 16g00 toàn bộ khu vực ấp 3, Địa Đạo Kim Long - xã Kim Long thuộc huyện Châu Đức.
- Từ 8g00 đến 16g00 KP Mỹ Tân - phường Mỹ Xuân thuộc thị xã Phú Mỹ.
- Từ 14g00 đến 17g00 ấp Hải Lâm - xã Phước Hưng thuộc huyện Long Điền.
- Từ 7g30 đến 15g00 ấp Mỹ An, Mỹ Hòa, Mỹ Thuận - xã Long Mỹ thuộc huyện Đất Đỏ.
- Từ 8g00 đến 11g30 và từ 13g30 đến 15g30 một phần xã Phước Tân thuộc huyện Xuyên Mộc.

✓ Ngày 12/06/2022:

- Từ 8g00 đến 15g00 một phần KCN Đông Xuyên thuộc thành phố Vũng Tàu.
- Thị xã Phú Mỹ:

+ Từ 8g00 đến 16g00 một phần KCN Mỹ Xuân B1 Phường Mỹ Xuân;
+ Từ 7g00 đến 17g00 nhánh lọc hóa dầu Long Sơn.

✓ Ngày 13/06/2022:

- Từ 8g00 đến 15g00 một phần khu đô thị Chí Linh và đường Nguyễn Hữu Cảnh thuộc thành phố Vũng Tàu.
- Thị xã Phú Mỹ:

+ Từ 8g00 đến 16g00 KP Phước Lộc - phường Tân Phước;
+ Từ 8g00 đến 11g00 KP Ông Trịnh - phường Tân Phước.

- Từ 8g00 đến 15g30 một phần xã Bình Châu thuộc huyện Xuyên Mộc.

✓ Ngày 14/06/2022:

- Từ 8g00 đến 15g00 đường Nguyễn Hới, Trương Công Định (từ Nguyễn An Ninh đến Nguyễn Tri Phương) thuộc thành phố Vũng Tàu.
- Từ 7g40 đến 15g00 một phần khu vực nhánh Long Xuyên - xã Hòa Long thuộc thành phố Bà Rịa.
- Từ 8g00 đến 16g00 toàn bộ khu vực ấp Liên Hiệp Nghĩa Địa - xã Xà Bang thuộc huyện Châu Đức.
- Từ 8g00 đến 11g30 khu phố Hải Sơn - Phường Phước Hòa thuộc thị xã Phú Mỹ.
- Từ 7g30 đến 15g00 KP Phước Điền - TT Phước Hải thuộc huyện Đất Đỏ.
- Từ 8g00 đến 15g30 một phần ấp Bà Rịa - xã Phước Tân và một phần ấp Phú Lộc - xã Hòa Hiệp thuộc huyện Xuyên Mộc.

✓ Ngày 15/06/2022:

- Từ 8g00 đến 15g00 đường Bắc Sơn thuộc thành phố Vũng Tàu.
- Thành phố Bà Rịa:

+ Từ 7g40 đến 11g30 một phần khu vực nhánh Ấp Nam 7 HL - xã Hòa Long;
+ Từ 11g30 đến 16g30 một phần khu vực nhánh Ấp Nam 4 HL - xã Hòa Long.

- Thị xã Phú Mỹ:

+ Từ 8g00 đến 16g00 tổ 19 KP Thị Vải - Phường Mỹ Xuân thuộc thị xã Phú Mỹ, ấp Sông Xoài 2 - xã Sông Xoài và tổ 1, 2, 11 Trảng Cát - phường Hắc Dịch;
+ Từ 8g00 đến 11g30 thôn Láng Cát - xã Tân Hải.

- Từ 8g00 đến 15g30 một phần ấp Phú Hòa - xã Hòa Hiệp và một phần ấp Thèo Nèo - xã Bình Châu thuộc huyện Xuyên Mộc.

✓ Ngày 16/06/2022:

- Từ 8g00 đến 15g00 đường Trần Phú (từ Thành Thái đến hẻm 42 Trần Phú) và đường Vi Ba thuộc thành phố Vũng Tàu.
- Từ 7g40 đến 15g00 một phần khu vực nhánh khu 4 Phước Hưng - phường Phước Hưng thuộc thành phố Bà Rịa.
- Từ 8g00 đến 11g30 một phần ấp Đức Trung - xã Bình Ba thuộc huyện Châu Đức.
- Thị xã Phú Mỹ:

+ Từ 8g00 đến 16g00 KP Mỹ Tân - Thị Vải - Phường Mỹ Xuân và KP Phú Hà - Bến Đình Phường Mỹ Xuân;
+ Từ 8g00 đến 11g30 thôn Chu Hải - Xã Tân Hải.

- Từ 7g30 đến 15g00 ấp Thanh An - xã Láng Dài, Láng Dài - xã Láng Dài thuộc huyện Đất Đỏ.
- Từ 8g00 đến 15g30 một phần ấp Tân Rú - xã Phước Tân và tổ 6 ấp Bàu Sôi - Tân Lâm thuộc huyện Xuyên Mộc.

✓ Ngày 17/06/2022:

- Từ 8g00 đến 15g00 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hoàng Hoa Thám (từ Xô Viết Nghệ Tĩnh đến Khu á Châu) thuộc thành phố Vũng Tàu.
- Từ 7g40 đến 15g00 dọc đường QL55 và một phần đường đi Long Điền - phường Long Toàn thuộc thành phố Bà Rịa.
- Từ 8g00 đến 16g00 toàn bộ khu vực Sông Xoài 2 - xã Láng Lớn và một phần khu vực thôn Kim Long - xã Kim Long, tân Hưng - xã Bàu Chinh (dọc đường từ UBND xã Láng Lớn đi ra tới Đập Nước Quân Khu Bảy Kim Long) thuộc huyện Châu Đức.
- Từ 7g30 đến 11g30 và 13g30 đến 16g30 ấp Mỹ Hòa - xã Long Mỹ thuộc huyện Đất Đỏ.
- Huyện Xuyên Mộc:

+ Từ 8g00 đến 10g00 một phần ấp Nhân Trí - xã Xuyên Mộc;
+ Từ 10g00 đến 13g30 một phần ấp Nhân Hòa - xã Xuyên Mộc;
+ Từ 13g30 đến 15g30 một phần ấp Gò Cà - xã Phước Thuận;
+ Từ 8g00 đến 15g30 một phần ấp Phú Quý - xã Hòa Hiệp.

✓ Ngày 18/06/2022:

- Từ 8g00 đến 16g00 khu phố 4 - phường Hắc Dịch, ấp 1 và 5 - xã Tóc Tiên thuộc thị xã Phú Mỹ.

✓ Ngày 19/06/2022:

- Từ 8g00 đến 16g00 Tổ 6 KP Trảng Cát phường Hắc Dịch và ấp 6 - xã Tóc Tiên thuộc thị xã Phú Mỹ.

✓ Ngày 20/06/2022:

- Từ 8g00 đến 15g00 Đường Chi Lăng, Phước Thắng thuộc thành phố Vũng Tàu.
- Thị xã Phú Mỹ:

+ Từ 8g00 đến 16g00 ấp Cầu Ri - xã Sông Xoài;
+ Từ 8g00 đến 11g30 tổ 7 - thôn 10 - xã Long Sơn.

- Từ 7g30 đến 15g00 ấp An Hải - xã Lộc An thuộc huyện Đất Đỏ.

✓ Ngày 21/06/2022:

- Từ 8g00 đến 15g00 hẻm 58 Nguyễn Gia Thiều, đường 3/2 (từ Ẹo Ông Từ đến đường 2/9) thuộc thành phố Vũng Tàu.
- Từ 8g00 đến 16g00 KP Song Vĩnh - Phường Tân Phước thuộc thị xã Phú Mỹ.
- Từ 7g30 đến 15g00 KP Phước Điền, Hải Trung - TT Phước Hải thuộc huyện Đất Đỏ.
- Từ 8g00 đến 15g30 ấp Phú Sơn và Phú Lâm - xã Hòa Hiệp thuộc huyện Xuyên Mộc.

✓ Ngày 22/06/2022:

- Từ 8g00 đến 15g00 đường Võ Nguyên Giáp (từ Hoa Lư đến Cầu Cỏ May), đường Hoa Lư thuộc thành phố Vũng Tàu.
- Từ 7g40 đến 15g00 dọc đường QL51 và một phần khu vực phường Phước Trung thuộc thành phố Bà Rịa.
- Từ 8g00 đến 11g30 thôn 6 - xã Long Sơn thuộc thị xã Phú Mỹ.
- Từ 7g30 đến 15g00 KP Hải Tân, Hải Lạc, Hải Phúc - TT Phước Hải thuộc huyện Đất Đỏ.
- Từ 8g00 đến 15g30 một phần ấp Thanh Bình - xã Bình Châu thuộc huyện Xuyên Mộc.

✓ Ngày 23/06/2022:

- Từ 8g00 đến 15g00 đường Thi Sách, đường 3/2 (từ đài liệt sỹ đến khu nhà ở Bình Minh) thuộc thành phố Vũng Tàu.
- Thị xã Phú Mỹ:

+ Từ 8g00 đến 16g00 KP Phú Hà - Phường Mỹ Xuân và Tập Đoàn 7 - KP 3 - Trảng Lớn Hắc Dịch;
+ Từ 8g00 đến 11g30 thôn 5,6 - xã Long Sơn.

- Từ 8g00 đến 15g30 một phần ấp Nhân Đức - xã Xuyên Mộc và một phần ấp Phú Vinh - xã Hòa Hiệp thuộc huyện Xuyên Mộc.

✓ Ngày 24/06/2022:

- Từ 8g00 đến 15g00 đường 30/4 (từ Nguyễn Hữu Cảnh đến Cảng Hạ Lưu), bên trái đường 30/4 (từ đường Nguyễn Thị Định đến Cảng Hạ Lưu), Nguyễn Phi Khanh, Hàm Nghi, Nguyễn Đức Cảnh thuộc thành phố Vũng Tàu.
- Từ 7g40 đến 15g00 dọc đường Nguyễn Văn Cừ và một phần khu vực phường Long Toàn thuộc thành phố Bà Rịa.
- Huyện Châu Đức:

+ Từ 8g00 đến 9g00 một phần khu vực ấp Hoàng Long - xã Kim Long;
+ Từ 9g20 đến 10g00 một phần khu vực ấp Hoàng Long - xã Kim Long;
+ Từ 10g30 đến 11g30 một phần khu vực ấp Hậu Cần - xã Quảng Thành;
+ Từ 13g30 đến 14g30 một phần khu vực ấp Công Thành - xã Quảng Thành;
+ Từ 15g00 đến 16g00 một phần khu vực ấp Đạt Thành - xã Quảng Thành;
+ Từ 8g00 đến 16g00 một phần khu vực thôn Tân Hưng - xã Bàu Chinh và thôn Hưng Long - xã Kim Long (khu vực ngã tư Quốc Tế đi vào về hướng Ngãi Giao).

- Thị xã Phú Mỹ:

+ Từ 8g00 đến 16g00 KP Phú Hà - Phường Mỹ Xuân:
+ Từ 8g00 đến 11g30 thôn 4 xã Long Sơn.

- Từ 7g30 đến 15g00 ấp Mỹ An, Mỹ Hòa - xã Long Mỹ thuộc huyện Đất Đỏ.
- Huyện Xuyên Mộc:

+ Từ 7g00 đến 17g00 một phần ấp Nhân Hòa - xã Xuyên Mộc;
+ Từ 8g00 đến 15g30 tồ 2 - ấp 2 - xã Hòa Bình.

✓ Ngày 26/06/2022:

- Từ 8g00 đến 15g00 một phần KCN Đông Xuyên thuộc thành phố Vũng Tàu.
- Từ 7g00 đến 17g00 Nhánh lọc hóa dầu Long Sơn thuộc thị xã Phú Mỹ.

✓ Ngày 27/06/2022:

- Từ 8g00 đến 15g00 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phạm Hồng Thái, Trần Khắc Trung, Trần Huy Liệu, Trần Khánh Dư thuộc thành phố Vũng Tàu.
- Từ 8g00 đến 11g30 và từ 13g30 đến 16g30 thôn Phước Thành - xã Tân Hòa thuộc thị xã Phú Mỹ.
- Từ 8g00 đến 15g30 tổ 2,3 - ấp 2 Tây - xã Bàu Lâm và một phần ấp Thanh Bình 2, 3 - xã Bình Châu thuộc huyện Xuyên Mộc.

✓ Ngày 28/06/2022:

- Từ 8g00 đến 15g00 đường Trương Công Định (từ Thống Nhất đến Trần Đồng) Trần Đồng thuộc thành phố Vũng Tàu.
- Thị xã Phú Mỹ:

+ Từ 8g00 đến 16g00 KP Quảng Phú - Phường Phú Mỹ và Mỹ Xuân;
+ Từ 7g30 đến 17g00 KP Phú Hà - Bến Đình phường Mỹ Xuân;
+ Từ 8g00 đến 11g30 thôn Phước Thành - xã Tân Hòa.

- Từ 7g30 đến 15g00 ấp Tân Hòa - xã Long Tân thuộc huyện Đất Đỏ.

✓ Ngày 29/06/2022:

- Từ 8g00 đến 15g00 đường Nguyễn Trung Trực, Võ Trường Toản thuộc thành phố Vũng Tàu.
- Thị xã Phú Mỹ:

+ Từ 7g30 đến 17g00 KP Phước Thạnh - Phường Mỹ Xuân;
+ Từ 8g00 đến 16g00 ấp 4 - xã Tóc Tiên.

✓ Ngày 30/06/2022:

- Từ 8g00 đến 15g00 đường Quang Trung, Phan Bội Châu, Hải Đăng, Nam Kỳ Khởi nghĩa (từ Tạ Uyên đến Huỳnh Khương Ninh) thuộc thành phố Vũng Tàu.
- Thị xã Phú Mỹ:

+ Từ 7g30 đến 17g00 KP Ngọc Hà - Phường Phú Mỹ;
+ Từ 8g00 đến 11g30 KP Phước Sơn - phường Phước Hòa.

Công ty Điện lực BR-VT xin thông báo đến Quý Khách hàng sử dụng điện được biết để chủ động trong sản xuất và sinh hoạt.
Trân trọng!

FILE KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 6/2022


TIN LIÊN QUAN

(10:06 - 09/03/2023)

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN THEO KẾ HOẠCH THÁNG 03/2023

Để đảm bảo việc cấp điện được an toàn và liên tục, Công ty Điện lực...

(10:14 - 06/01/2023)

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN THEO KẾ HOẠCH THÁNG 01/2023

Để đảm bảo việc cấp điện được an toàn và liên tục, Công ty Điện lực...

(09:39 - 27/10/2022)

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN THEO KẾ HOẠCH THÁNG 11/2022

Để đảm bảo việc cấp điện được an toàn và liên tục, Công ty Điện lực...

(14:40 - 30/09/2022)

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN THEO KẾ HOẠCH THÁNG 10/2022

Để đảm bảo việc cấp điện được an toàn và liên tục, Công ty Điện lực...

(09:15 - 04/08/2022)

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN THEO KẾ HOẠCH THÁNG 8/2022

Để đảm bảo việc cấp điện được an toàn và liên tục, Công ty Điện lực...

(09:56 - 30/06/2022)

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN THEO KẾ HOẠCH THÁNG 7/2022

Để đảm bảo việc cấp điện được an toàn và liên tục, Công ty Điện lực...

(16:40 - 31/05/2022)

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN THEO KẾ HOẠCH THÁNG 6/2022

Để đảm bảo việc cấp điện được an toàn và liên tục, Công ty Điện lực...

(09:14 - 24/05/2022)

kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện tuần từ ngày 23/5/2022 đến ngày 29/5/2022

Căn cứ văn bản số 2184/EVN SPC-KTSX ngày 15/03/2016 của Tổng công ty Điện...

(10:18 - 18/05/2022)

Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện tuần từ ngày 16/5/22 đến ngày 22/5/22

Căn cứ văn bản số 2184/EVN SPC-KTSX ngày 15/03/2016 của Tổng công ty Điện...

(16:45 - 04/05/2022)

Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện tuần từ ngày 02/5/22 đến ngày 08/5/22

Căn cứ văn bản sồ 2184/EVN SPC-KTSX ngày 15/03/2016 của Tổng công ty...