Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ sửa chữa điện

Đăng bởi Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu | 10:18 | 18/05/2022

Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện tuần từ ngày 16/5/22 đến ngày 22/5/22

Căn cứ văn bản số 2184/EVN SPC-KTSX ngày 15/03/2016 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc triển khai thực hiện công tác lập kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa và kế hoạch vận hành theo thông tư 39/2015/TT-BTC;

Căn cứ kế hoạch bảo dưỡng & sửa chữa lưới điện cao áp, trung và hạ ̣áp tháng 5 năm 2022 của Công ty đã được Lãnh đạo phê duyệt. Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện tuần lễ từ ngày 16 tháng 5 năm 2022 đến ngày 22 tháng 5 năm 2022.
(Xem chi tiết file phụ lục đính kèm).


TIN LIÊN QUAN

(16:29 - 31/05/2023)

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN THEO KẾ HOẠCH THÁNG 06/2023

Để đảm bảo việc cấp điện được an toàn và liên tục, Công ty Điện lực...

(08:05 - 04/05/2023)

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN THEO KẾ HOẠCH THÁNG 05/2023

Để đảm bảo việc cấp điện được an toàn và liên tục, Công ty Điện lực...

(10:06 - 09/03/2023)

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN THEO KẾ HOẠCH THÁNG 03/2023

Để đảm bảo việc cấp điện được an toàn và liên tục, Công ty Điện lực...

(10:14 - 06/01/2023)

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN THEO KẾ HOẠCH THÁNG 01/2023

Để đảm bảo việc cấp điện được an toàn và liên tục, Công ty Điện lực...

(09:39 - 27/10/2022)

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN THEO KẾ HOẠCH THÁNG 11/2022

Để đảm bảo việc cấp điện được an toàn và liên tục, Công ty Điện lực...

(14:40 - 30/09/2022)

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN THEO KẾ HOẠCH THÁNG 10/2022

Để đảm bảo việc cấp điện được an toàn và liên tục, Công ty Điện lực...

(09:15 - 04/08/2022)

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN THEO KẾ HOẠCH THÁNG 8/2022

Để đảm bảo việc cấp điện được an toàn và liên tục, Công ty Điện lực...

(09:56 - 30/06/2022)

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN THEO KẾ HOẠCH THÁNG 7/2022

Để đảm bảo việc cấp điện được an toàn và liên tục, Công ty Điện lực...

(16:40 - 31/05/2022)

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN THEO KẾ HOẠCH THÁNG 6/2022

Để đảm bảo việc cấp điện được an toàn và liên tục, Công ty Điện lực...

(09:14 - 24/05/2022)

kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện tuần từ ngày 23/5/2022 đến ngày 29/5/2022

Căn cứ văn bản số 2184/EVN SPC-KTSX ngày 15/03/2016 của Tổng công ty Điện...