Năng lượng tái tạo

Điện mặt trời mái nhà

Đăng bởi Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu | 14:08 | 04/01/2022

PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ CÔNG SUẤT KHÔNG HẤP THỤ CỦA NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ ĐỂ TRÁNH QUÁ TẢI LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 03/01/2022 - 09/01/2022

Nhằm thực hiện mức phân công suất không hấp thụ của nguồn điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh tránh quá tải lưới điện từ ngày 03/01/2021 đến ngày 09/01/2022, Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu lập “phương án phân bổ công suất không hấp thụ của nguồn điện mặt trời mái nhà để tránh quá tải lưới điện từ ngày 03/01/2022 - 09/01/2022” cho các đơn vị, như sau:

Theo phương án từ Tổng công ty Điện lực miền Nam, trên địa bàn tình BRVT phân bổ công suất công suất không hấp thụ của nguồn điện mặt trời mái nhà để tránh quá tải lưới điện từ ngày 03/01/2022 - 09/01/2022 ở mức: 24,40 MW và 44,66 MW (tương đương 9,95% và 18,2% công suất đặt). Khi đó, các Điện lực thực hiện cho các mức không hấp thụ công suất nguồn MTMN và thời gian thực hiện cụ thể như sau:

1. Mức công suất không huy động cả công ty: 24,40MW (từ 10g30 đến 12g00 ngày 01/01/2022 đến 08/01/2022):

2. Mức công suất không huy động cả công ty: 44,66MW (từ 09g00 đến 15g00 ngày 09/01/2022):

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY


TIN LIÊN QUAN

(14:52 - 11/05/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ ĐỂ TRÁNH QUÁ TẢI LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 02/05/2022 - 08/05/2022

Nhằm thực hiện mức phân bổ công suất huy động của nguồn điện mặt trời mái...

(14:51 - 10/05/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ ĐỂ TRÁNH QUÁ TẢI LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 09/5/2022 - 15/5/2022

Nhằm thực hiện mức phân bổ công suất huy động của nguồn điện mặt trời mái...

(16:40 - 04/05/2022)

PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ CÔNG SUẤT KHÔNG HẤP THỤ CỦA NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ ĐỂ TRÁNH QUÁ TẢI LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/4/2022 - 01/5/2022

Nhằm thực hiện mức phân bổ công suất huy động của nguồn điện mặt trời mái...

(16:33 - 04/05/2022)

PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ ĐỂ TRÁNH QUÁ TẢI LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 18/4/2022 - 24/4/2022

Nhằm thực hiện mức phân bổ công suất huy động của nguồn điện mặt...

(15:42 - 23/03/2022)

PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ ĐỂ TRÁNH QUÁ TẢI LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 21/03/2022 - 27/03/2022

Nhăm  thực hiện mức phân bổ  công suất huy động của nguồn điện mặt...

(15:20 - 15/03/2022)

PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ ĐỂ TRÁNH QUÁ TẢI LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 14/03/2022 - 20/03/2022

Nhằm thực hiện mức phân bổ công suất huy động của nguồn điện mặt...

(09:58 - 07/03/2022)

PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ ĐỂ TRÁNH QUÁ TẢI LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 07/03/2022 - 13/03/2022

Nhăm  thực hiện mức phân bổ công suất huy động của nguồn điện mặt...

(14:44 - 04/03/2022)

PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ CÔNG SUẤT KHÔNG HẤP THỤ CỦA NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ ĐỂ TRÁNH QUÁ TẢI LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 28/02/2022 - 06/03/2022

Nhằm thực hiện mức phân bổ công suất huy động của nguồn điện mặt trời mái...

(10:36 - 15/02/2022)

PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ CÔNG SUẤT KHÔNG HẤP THỤ CỦA NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ ĐỂ TRÁNH QUÁ TẢI LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 14/02/2022 - 20/02/2022

Nhằm thực hiện mức phân bổ công suất huy động của nguồn điện mặt trời mái...

(14:01 - 26/01/2022)

PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ CÔNG SUẤT KHÔNG HẤP THỤ CỦA NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ ĐỂ TRÁNH QUÁ TẢI LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 24/01/2022 - 30/01/2022

Nhằm  thực hiện mức phân bổ công suất huy động của nguồn điện mặt...