Điện mặt trời mái nhà

Thông tin huy động công suất nguồn trên địa bàn tỉnh

Đăng bởi Phòng Điều Độ - Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu | 10:37 | 30/11/2021

PHƯƠNG ÁN HUY ĐỘNG TỐI ĐA NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ từ ngày 29/11/2021 - 05/12/2021

Nhằm thực hiện công suất huy động tối đa của nguồn điện mặt trời mái nhà trên địa bàn Tỉnh tránh quá tải lưới điện từ ngày 29/11/2021 đến ngày 05/12/2021, Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu lập “phương án huy động tối đa nguồn điện MTMN” cho các đơn vị, như sau:

Theo phương án từ Tổng Công ty Điện lực miền Nam, trên địa bàn tỉnh BRVT sẽ không thực hiện huy động tối đa công suất nguồn MTMN trong các ngày từ ngày 29/11/2021 đến ngày 04/12/2021, riêng ngày 05/12/2021 huy động tối đa công suất nguồn MTMN ở mức: 111,84MW (tương đương 72,2%) và 58,1% công suất đặt). Khi đó, các Điện lực thực hiện cho các mức huy động tối đa công suất nguồn MTMN và thời gian huy động cụ thể như sau:
Mức huy động cả công ty: 111,84MW (Từ 8g30 đến 14g30 ngày 05/12/2021)

Xem văn bản tại đây


TIN LIÊN QUAN

(14:44 - 17/01/2022)

PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ CÔNG SUẤT KHÔNG HẤP THỤ CỦA NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ ĐỂ TRÁNH QUÁ TẢI LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 17/01/2022 - 23/01/2022

Nhằm thực hiện mức phân bổ công suất huy động của nguồn điện mặt trời mái...

(14:08 - 04/01/2022)

PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ CÔNG SUẤT KHÔNG HẤP THỤ CỦA NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ ĐỂ TRÁNH QUÁ TẢI LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 03/01/2022 - 09/01/2022

Nhằm thực hiện mức phân công suất không hấp thụ của nguồn điện mặt trời...

(12:03 - 31/12/2021)

PHƯƠNG ÁN HUY ĐỘNG TỐI ĐA NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ TỪ NGÀY 27/12/2021 - 02/01/2022

Nhằm thực hiện công suất huy động tối đa của nguồn điện mặt trời mái nhà...

(17:04 - 20/12/2021)

PHƯƠNG ÁN HUY ĐỘNG TỐI ĐA NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ TỪ NGÀY 20/12/2021 - 26/12/2021

Nhằm thực hiện công suất huy động tối đa của nguồn điện mặt trời mái nhà...

(11:43 - 14/12/2021)

PHƯƠNG ÁN HUY ĐỘNG TỐI ĐA NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ TỪ NGÀY 13/12/2021 - 19/12/2021

Nhằm thực hiện công suất huy động tối đa của nguồn điện mặt trời mái nhà...

(15:40 - 06/12/2021)

PHƯƠNG ÁN HUY ĐỘNG TỐI ĐA NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ TỪ NGÀY 06/12/2021 - 12/12/2021

Nhằm thực hiện công suất huy động tối đa của nguồn điện mặt trời mái nhà...

(10:47 - 30/11/2021)

Kế hoạch huy động sản lượng ĐMTMN các tháng cuối năm 2021

(10:37 - 30/11/2021)

PHƯƠNG ÁN HUY ĐỘNG TỐI ĐA NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ từ ngày 29/11/2021 - 05/12/2021

Nhằm thực hiện công suất huy động tối đa của nguồn điện mặt trời mái nhà...

(10:26 - 30/11/2021)

PHƯƠNG ÁN HUY ĐỘNG TỐI ĐA NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ từ ngày 22/11/2021 - 28/11/2021

Nhằm thực hiện công suất huy động tối đa của nguồn điện mặt trời mái nhà...

(10:14 - 30/11/2021)

PHƯƠNG ÁN HUY ĐỘNG TỐI ĐA NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ từ ngày 15/11/2021 - 21/11/2021

Nhằm thực hiện công suất huy động tối đa của nguồn điện mặt trời mái nhà...