Tin mới new

(16:50 - 07/08/2020)

THI SÁT HẠCH ĐỊNH KỲ ATVSLĐ NHÓM 3 NĂM 2020 CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Thực hiện Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một...

(16:05 - 04/12/2019)

LỄ PHÁT ĐỘNG “THÁNG HÀNH ĐỘNG AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2019

Ngày 23/04/2019, Điện lực Châu Đức tổ chức lễ phát động và thông...

(14:54 - 04/12/2019)

TUYÊN TRUYỀN AN TOÀN ĐIỆN, SỬ DỤNG ĐIỆN TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ VÀ BẢO VỆ HÀNH LANG AN TOÀN LƯỚI ĐIỆN CAO ÁP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẤT ĐỎ NĂM 2019

Sáng ngày 18/10/2019, Điện lực Đất Đỏ phối hợp cùng Ủy ban nhân...

(10:57 - 13/09/2018)

SÁT HẠCH ĐỊNH KỲ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2018

Thực hiện Kế hoạch triển khai công tác huấn luyện, sát hạch định kỳ an...

(10:13 - 13/09/2018)

TẬP HUẤN KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG RỦI RO TAI NẠN ĐIỆN AN TOÀN ĐIỆN – TIẾT KIỆM ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CÔN ĐẢO NĂM 2018

Sáng ngày 31 tháng 8 năm 2018 Điện lực Côn Đảo đã phối hợp với...

(10:57 - 22/08/2018)

HỘI THI CÁN BỘ AN TOÀN GIỎI - NĂM 2018

Sáng ngày 09/8/2018 Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức khai...

(09:38 - 02/08/2018)

TUYÊN TRUYỀN SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN, TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ VÀ BẢO VỆ HÀNH LANG AN TOÀN LƯỚI ĐIỆN CAO ÁP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẤT ĐỎ NĂM 2018

Ngày 05/7/2018, tại hội trường Trung tâm văn hóa thể thao huyện Đất Đỏ, Điện...

(11:05 - 03/05/2018)

TRIỂN KHAI TUYÊN TRUYỀN SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN - TIẾT KIỆM TẠI KHU DÂN CƯ NĂM 2018

Từ ngày 01/04/2018 đến ngày 07/04/2018, Điện lực Long Điền trực thuộc Công ty...