Về chúng tôi

Quá trình hình thành và phát triển


12:47 - 31/12/2021

THỜI KỲ TỪ THÁNG 02/2015 đến nay: Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu

Tháng 10/2016: Đội Hotline được thành lập theo Quyết định số 3979/QĐ-EVN SPC ngày 18/10/2016 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam về việc thành lập Đội thi...

XEM CHI TIẾT

12:46 - 31/12/2021

THỜI KỲ TỪ THÁNG 4/2010 ĐẾN THÁNG 2/2015: Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 14/04/2010 Tập đoàn Điện lực Việt Nam ra Quyết định số 235/QĐ-EVN về việc đổi tên Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu thành Công...

XEM CHI TIẾT

11:45 - 30/12/2021

THỜI KỲ TỪ THÁNG 3/1996 ĐẾN 4/2010: Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 8 tháng 3 năm 1996, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam ban hành Quyết định số 241/ĐVN/TCCB-LĐ đổi tên Sở Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu thành...

XEM CHI TIẾT

11:43 - 30/12/2021

THỜI KỲ TỪ THÁNG 11/1991 ĐẾN 3/1996: Sở Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 4 tháng 10 năm 1991, Bộ Năng lượng đã ban hành Quyết định số 507/NL/TCCB-LĐ đổi tên Sở Điện lực Vũng Tàu - Côn Đảo thành Sở Điện lực...

XEM CHI TIẾT

11:40 - 30/12/2021

THỜI KỲ TỪ THÁNG 8/1979 ĐẾN 10/1991: SỞ QUẢN LÝ PHÂN PHỐI ĐIỆN VŨNG TÀU - CÔN ĐẢO

Ngày 08/08/1979 Bộ Điện và Than đã ban hành Quyết định số 76/BT-TCCB3 thành lập Sở quản lý phân phối điện Vũng Tàu...

XEM CHI TIẾT