Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ sửa chữa điện

Tin mới new

(10:31 - 27/09/2023)

THÔNG BÁO Về việc tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch tháng 10/2023

Để đảm bảo việc cấp điện được an toàn và liên tục, Công ty Điện lực...

(16:29 - 31/05/2023)

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN THEO KẾ HOẠCH THÁNG 06/2023

Để đảm bảo việc cấp điện được an toàn và liên tục, Công ty Điện lực...

(08:05 - 04/05/2023)

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN THEO KẾ HOẠCH THÁNG 05/2023

Để đảm bảo việc cấp điện được an toàn và liên tục, Công ty Điện lực...

(10:06 - 09/03/2023)

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN THEO KẾ HOẠCH THÁNG 03/2023

Để đảm bảo việc cấp điện được an toàn và liên tục, Công ty Điện lực...

(10:14 - 06/01/2023)

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN THEO KẾ HOẠCH THÁNG 01/2023

Để đảm bảo việc cấp điện được an toàn và liên tục, Công ty Điện lực...

(09:39 - 27/10/2022)

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN THEO KẾ HOẠCH THÁNG 11/2022

Để đảm bảo việc cấp điện được an toàn và liên tục, Công ty Điện lực...

(14:40 - 30/09/2022)

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN THEO KẾ HOẠCH THÁNG 10/2022

Để đảm bảo việc cấp điện được an toàn và liên tục, Công ty Điện lực...

(09:15 - 04/08/2022)

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN THEO KẾ HOẠCH THÁNG 8/2022

Để đảm bảo việc cấp điện được an toàn và liên tục, Công ty Điện lực...