Quy định về các dịch vụ điện trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Quy định về các dịch vụ điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam số 353/QĐ-EVN ngày 17/3/2021 của EVN. Xem chi tiết tại đây.
Chi tiết...
Quy trình "một cửa liên thông" trong phối hợp giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Chi tiết...
Thông tư số 31/2018/TT-BCT quy đinh về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện
Thông tư số 31/2018/TT-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2013 quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2018.
Chi tiết...
Ban hành Quy định Tiêu chuẩn công tác lưới điện phân phối trên không của EVN SPC
Ban hành Quy định Tiêu chuẩn công tác lưới điện phân phối trên không của EVN SPC
Chi tiết...
Quy định thời gian giải quyết yêu cầu của khách hàng
Tổng Công ty Điện lực Miền Nam ban hành Quy định thời gian giải quyết yêu cầu của Khách hàng.
Chi tiết...
Quy định công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu
QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ HÀNH LANG AN TOÀN LƯỚI ĐIỆN CAO ÁP CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÀ RỊA VŨNG TÀU
Chi tiết...
 
Đầu trang

 
Đầu trang