Trang chủ Hỗ trợ khách hàng Thông tin giá điện
 

INFOGRAPHIC: EVN THỰC HIỆN GIẢM GIÁ ĐIỆN, GIẢM TIỀN ĐIỆN LẦN 3 CHO CÁC KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH BỆNH COVID-19

Xem chi tiết văn bản 3163/BCT-ĐTĐL V/v hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 3.

In      Trở về Ban TT - EVN
 
Các Thông tin giá điện đã đưa
   EVNSPC: Gấp rút hoàn thành đúng tiến độ hỗ trợ giảm tiền điện (đợt 2) cho khách hàng do dịch Covid-19 (15:29 - 30/12/2020)
   CÔNG VĂN SỐ 9764/BCT-ĐTĐL CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG V/V HỖ TRỢ GIẢM GIÁ ĐIỆN, GIẢM TIỀN ĐIỆN CHO KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN BỊ ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19 ĐỢT 2 (08:53 - 25/12/2020)
   VỀ CƠ CHẾ KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN MẶT TRỜI TAI VIỆT NAM (09:31 - 13/04/2020)
   Bộ Công Thương khẳng định không tăng giá bán lẻ điện trong năm 2020 (15:45 - 23/03/2020)
   THÔNG BÁO GIÁ BÁN ĐIỆN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 648/QĐ-BCT NGÀY 20/03/2019 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG (12:00 - 06/09/2019)
   Thông báo Báo cáo về phương án tăng giá điện theo Nghị quyết số 30/NQ-CP (10:33 - 21/05/2019)
   Hướng dẫn thực hiện giá bán điện quy định tại Thông tư số 25/2018/TT-BCT (11:39 - 22/03/2019)
   Quyết định 648/QĐ-BCT về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện (11:16 - 22/03/2019)
   Quy định giá bán buôn điện cho đơn vị bán lẻ điện tại chợ (16:04 - 06/11/2018)
   HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN GIÁ ĐIỆN CHO NGƯỜI THUÊ NHÀ ĐỂ Ở (08:41 - 02/11/2018)

Đầu trang

 
Đầu trang