Trang chủ Hỗ trợ khách hàng Thông tin giá điện
 

Thông báo Báo cáo về phương án tăng giá điện theo Nghị quyết số 30/NQ-CP

Ngày 17-5, Bộ Công thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ về quá trình xây dựng, ban hành và kiểm tra thực hiện Quyết định số 648/QĐ-BCT, ngày 20-3-2019 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện.

In      Trở về BỘ CÔNG THƯƠNG
 
Các Thông tin giá điện đã đưa
   Hướng dẫn thực hiện giá bán điện quy định tại Thông tư số 25/2018/TT-BCT (11:39 - 22/03/2019)
   Quyết định 648/QĐ-BCT về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện (11:16 - 22/03/2019)
   Quy định giá bán buôn điện cho đơn vị bán lẻ điện tại chợ (16:04 - 06/11/2018)
   HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN GIÁ ĐIỆN CHO NGƯỜI THUÊ NHÀ ĐỂ Ở (08:41 - 02/11/2018)

Đầu trang

 
Đầu trang