Trang chủ Hỗ trợ khách hàng Thông tin giá điện
 

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN GIÁ ĐIỆN CHO NGƯỜI THUÊ NHÀ ĐỂ Ở

Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu hướng dẫn Qúy Khách hàng một số quy định về giá điện cho công nhân, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở (trích khoản 4 Điều 10 của Thông tư số 25/2018/TT_BCT ngày 12/09/2018 của Bộ Công Thương về sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT, ngày 29/5/2014 của Bộ Công thương ban hành về giá bán điện)

In      Trở về Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu
Đầu trang

 
Đầu trang