Xem nội dung và tải các văn bản liên quan tại đây:

* Văn bản số 10446/EVN SPC-KT ngày 01/12/2020 V/v hướng dẫn trình tự thỏa thuận đấu nối hệ thống ĐMTMN đấu nối vào lưới điện trung áp theo Văn bản số 6948/EVN-KD.

LƯU ĐỒ THỰC HIỆN ĐẤU NỐI MUA BÁN ĐIỆN TỪ HỆ THỐNG ĐMTMN (PL1 đính kèm văn bản số 6948/EVN-KD).

* Văn bản số 6948/EVN-KD ngày 19/10/2020 V/v hướng dẫn thực hiện phát triển ĐMTMN theo Quyết định 13/2020/QĐ-TTg của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

* Văn bản số 7088/BCT-ĐL ngày 22/9/2020 V/v hướng đẫn thực hiện phát triện điện mặt trời mái nhà của Bộ Công thương.

* Thông tư số 18/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020 Quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời của Bộ Công thương.

* Văn bản số 5982/EVN SPC-KD ngày 16/7/2020 V/v thực hiện đấu nối, giải tỏa công suất điện mặt trời mái nhà và hướng dẫn tạm thời các vướng mắc điện mặt trời mái nhà của Tổng Công ty Điện lực miền Nam.

* Văn bản số 5644/EVN SPC-KT ngày 07/7/2020 V/v hướng dẫn trình tự thỏa thuận đấu nối hệ thống ĐMTMN đấu nối vào lưới điện trung áp của Tổng Công ty Điện lực miền Nam.

* Văn bản số 3725/EVN-KD ngày 01/6/2020 V/v ký hợp đồng và thanh toán tiền điện đối với các hệ thống ĐMTMN sau 30/6/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

* Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/04/2020 về việc cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ.

* Văn bản số 1532/EVN-KD ngày 27/03/2019 V/v hướng dẫn thực hiện đối với các dự án điện mặt trời trên mái nhà của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

DANH SÁCH DỰ ÁN ĐMTMN ≥ 100 kWp ĐÃ LẮP ĐẶT VÀ VẬN HÀNH TẠI TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU (Lũy kế đến tháng 3/2021).

 

Thông tin về việc phát triển điện mặt trời mái nhà sau 31/12/2020
Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam sẽ hết hiệu lực sau ngày 31/12/2020 và đến nay chưa có Quyết định thay thế của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn thực hiện tiếp theo của Bộ Công Thương.
Chi tiết...
THÔNG BÁO KHẢ NĂNG HỆ THỐNG LƯỚI ĐIỆN ĐẤU NỐI ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ ĐẾN NGÀY 05/9/2020
Thực hiện văn bản số 4651/EVN-KD ngày 09/7/2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc thực hiện đấu nối, giải tỏa công suất điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) Hiện nay có một số doanh nghiệp, hộ gia đình đã và đang quan tâm tham gia phát triển ĐMTMN trên địa bàn tỉnh, đặc biệt các hệ thống có công suất phù hợp với mức độ sử dụng điện của khách hàng. Để đảm bảo việc vận hành hệ thống điện an toàn, hiệu quả và tránh gây thiệt hại đối với nhà đầu tư, tạo điều kiện và khuyến khích các nhà đầu tư tham gia phát triển ĐMTMN mà không làm quá tải trạm biến áp 110kV, Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu thông báo khả năng tiếp nhận công suất đấu nối của trạm biến áp, tuyến đường dây đến ngày 05/9/2020, cụ thể như sau:
Chi tiết...
Thông báo công tác phát triển hệ thống điện mặt trời trên mái nhà tại địa bàn Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Chi tiết...
 
Đầu trang