TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM        
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÀ RỊA VŨNG TÀU        

        
DANH SÁCH CÁC ĐIỂM THU TIỀN ĐIỆN KHU VỰC TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU

Để thuận tiện trong thanh toán tiền điện, Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu thông báo các điểm thu tiền điện trên địa bàn tỉnh đến Quý khách hàng như sau:

(Quý Khách vui lòng chọn khu vực cần xem)

 

 

1     KHU VỰC THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

2     KHU VỰC THÀNH PHỐ BÀ RỊA

3     KHU VỰC THỊ XÃ PHÚ MỸ

4     KHU VỰC HUYỆN LONG ĐIỀN

5     KHU VỰC HUYỆN CHÂU ĐỨC

6     KHU VỰC HUYỆN ĐẤT ĐỎ

7     KHU VỰC HUYỆN XUYÊN MỘC

8     KHU VỰC HUYỆN CÔN ĐẢO

 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÀ RỊA - VŨNG TÀU

 
Đầu trang